Dawood Sarkhosh Tour USA

Rachel M. Schlesinger Concert Hall 4915 East Campus Drive Alexandria, VA 22311

March 16, 2019 7:00 pm - March 30, 2019 10:00 pm Rachel M. Schlesinger Concert Hall 4915 East Campus Drive Alexandria, VA 22311

 Buy Tickets

پس از اجرای اولین دور از کنسرت های پر شور و موفقیت آمیز از ” تور جهانی 2019″ هنرمند دلها “داود سرخوش” در اروپا،
اینک با ذوق و شوق تمام دومین دور آن اعلام میشود, دُردانه موسیقی ما برای اولین بار برای دیدار هموطنان عزیز و قومای نازنین راهی #ایالات_متحده_امریکا می باشد.

March 16,Houston

March 23, Virginia

March 30, San Francisco

More info: 888 652 1822